Tytuł artykułu: Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010

Autorzy: MALINOWSKA, M., JAKUSIK, E.

Słowa kluczowe: sumy roczne, sezonowe i miesięczne opadu atmosferycznego, opady maksymalne, Pojezierze Kaszubskie

Streszczenie: Artykuł prezentuje podstawowe charakterystyki opadu atmosferycznego w północno-wschodniej części Pojezierza Pomorskiego. Roczne sumy opadu przyjmują wartości od około 660 mm do około 700 mm. Opady półrocza ciepłego szacowane są na około 400 mm a opady półrocza chłodnego na około 270 mm. Dominują opady w sezonie letnim (212 - 233 mm). Opady jesieni (173 – 189 mm) przewyższają opady wiosny i zimy (133 – 153 mm) co dowodzi wpływu Morza Bałtyckiego na stosunki pluwialne obszaru badań. Lata 1971-2010 charakteryzowały się pozytywnymi tendencjami zmian sum rocznych, półrocznych i sezonowych opadu atmosferycznego.

Cytowanie w stylu APA: Malinowska, M. & Jakusik, E. (2015). Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 273-285.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malinowska & Jakusik, 2015), następne powołania: (Malinowska & Jakusik, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Malinowska, Mirosława, Ewa Jakusik. "Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 273-285.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malinowska, & Jakusik 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malinowska_Jakusik_2015_PNIKS, author={Malinowska, Mirosława and Jakusik, Ewa}, title={Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971–2010.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A6/art6.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={273-285}}

Pełny tekst PDF


Go Back